Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsmegling i strammere tøyler

Artikkelen er over 14 år gammel

1. januar 2008 trer den nye eiendomsmeglingsloven i kraft.

Loven og tilhørende forskrift stiller strengere krav både til hvem som skal kunne drive megling og til hvordan oppdraget skal utføres.

Utvalget som i sin tid laget lovforslaget, leste tydeligvis sitt mandat nøye. Der sto det blant annet: «Det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet. Det er videre sentralt at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte.»

Her er noen av de viktigste reglene meglerne og deres kunder møter i fremtiden:

Ansvarlig megler. Hvert oppdrag skal ha en ansvarlig megler, og denne personen må ha eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse som jurist. Vedkommende er overfor oppdragsgiveren ansvarlig for gjennomføringen av hele oppdraget, og kan ikke sette bort viktige oppgaver til andre. For eksempel må han selv besiktige og undersøke eiendommen, og det er han som skal avholde budrunder og kontraktsmøte.

Egenhandel er fortsatt forbudt, men nå kommer også plikt til å opplyse om megler har noen personlig eller økonomisk interesse i den enkelte handelen.

Uavhengighet. For å sikre at man får uavhengige råd hos megler, skal meglerforetaket ikke kunne formidle eierskifteforsikringer mot vederlag. Lån skal derimot fortsatt kunne formidles mot betaling, men bare slik at partene får skriftlig informasjon om dette på forhånd. Og ingen ansatte i meglerforetaket skal få noen form for vederlag i forbindelse med kredittformidlingen.

Agentvirksomhet. Uavhengigheten understrekes også ved at megler forbys å være partsrepresentant på noen måte, slik at han for eksempel ikke skal kunne opptre som agent ved formidling av boliger i utlandet. Megler er mellommann; han skal ikke være selger.

Provisjon eller timepris? Selger vil nå få et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg megleren regner med. Og megler plikter å gi tilbud basert både på timepris og på provisjon, noe som kan føre til at enkle oppdrag i et godt marked kanskje vil gå mest etter timeregning i fremtiden.

Progressiv provisjon bortfaller. Megler skal ikke ha den sterke egeninteressen i en høy kjøpesum som ligger i større provisjon jo høyere pris som oppnås. Dette gjorde megler til «selgers mann» i for stor grad, og fratok ham nøytraliteten som en mellommann bør ha.

Innsynsrett i budjournalen utvides. Megler skal nå uoppfordret gi kjøper og selger kopi av budjournalen straks handel er kommet i stand. Og de øvrige budgiverne kan kreve kopi av journalen i anonymisert form når budrunden er avsluttet, uavhengig av om handel er kommet i stand eller ikke.

30 millioner er beløpet meglerforetakene må stille som sikkerhet, mot 20 nå, slik at forbrukerne får vesentlig større vern mot tap om noe skulle gå galt.

Einar Frigland, Huseiernes Landsforbund