Gå til sidens hovedinnhold

Med Kleppa på laget

Artikkelen er over 9 år gammel

Det er rimelig at vi som bruker veiene og bruene er med og betaler for dem, skriver sjefredaktør Line Holand i sitt apropos. Hun tar til orde for bompengefinansiering.

Kjære leser

Ulykkestallene på veiene våre er trist lesning. I det vi gikk ut av januar hadde seks mennesker mistet livet i trafikken i Nordland og Troms. Ikke siden 2000 har så mange blitt drept i januartrafikken på nordnorske veier, ifølge Statens vegvesen.

For oss som ikke kjenner de omkomne eller deres familier er dette tall i statistikken. For de som er direkte berørt er det nesten ikke til å bære. Midt i den sørgelige lesningen er det kommet positive signaler om betydelige, for ikke å si formidable, veiutbygginger i vår region de neste 15-20 årene. Det kan kanskje være til trøst.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa uttrykte iver og entusiasme da hun besøkte Ballangen og Skånland for få dager siden. Klarer vi å enes om en felles løsning, er sjansene gode for å treffe jokeren, er budskapet fra statsråden. I denne sammenheng ligger jokeren i den nasjonale transportplanen, NTP, som vedtas neste år og gjelder fra 2014 til 2025.

Størst i Nord-Norge

En som har tatt samferdselsministeren på ordet og invitert til enighet er ordfører Jardar Jensen i Evenes. Muligheten for bedre veier, både øst og vest for Evenes vil kunne manifestere Evenes som storflyplass og samle Lofoten, Vesterålen og Ofoten til ett rike.

Det tetteste befolkede området i hele Nord-Norge. Legges kortene rett og kabalen går opp i enighet, kan strekningen Narvik - Svolvær, og Narvik - Sortland, begge forkortes med 50 minutter. Fra Harstad vil kjøretiden til Svolvær og Sortland kortes ned med en halv time. Allerede når Hålogalandsbrua står ferdig i 2017, 2018 er kjøreveien fra Narvik til Lofoten, Vesterålen, Evenes og Harstad kortet med oppunder 20 minutter. Det vil både næringslivet, turistnæringen, vi som bor her og ikke minst miljøet ha stor glede av. Å unngå dødsulykker på disse utsatte veistrekningene er en verdi som ikke kan måles i tid og penger.

Enighet som teller

Både statsråd Kleppa og regionveisjef Torbjørn Naimak uttrykte tro på prosjektene da de presenterte pakkene som omfatter nye veier og traseer fra Sortland til Evenes og fra Mørsvikbotn i Sørfold til Ballangen. Med full enighet i alle kommuner, kan veiprosjekter for 7,5 milliarder kroner komme inn i Nasjonal transportplan allerede neste år.

Det som er over måte viktig er at det bygges veier og bruer for #<\n>fremtiden.

Vi har ikke mer enn tiden og veien fram til høringsfristen går ut, sier Jardar Jensen, som vil samle 25 kommuner i de fire regionrådene i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, i tillegg til fylkesrådene for samferdsel i Nordland og Troms, til et felles møte med mål om en samstemt uttalelse. Det møte bør alle ordførerne prioritere høyt.

Bompenger er greit

Diskusjonen om hvordan veiutbyggingen skal finansieres vil helt sikkert komme opp. Skal vi få dette til kommer vi ikke utenom bompengefinansiering. Både Tjeldsundbrua og Sortlandsbrua ble i sin tid medfinansiert gjennom bompenger. Det er rimelig at vi som bruker veiene og bruene er med og betaler for dem, slik vi betaler når vi tar ferga. Omleggingen av E6 i Sørfold, fra ferge til tunneler var også et spleiselag sammen med bilistene. Det som er over måte viktig er at det bygges veier og bruer for fremtiden. I dag er ikke E6 mellom Fauske til Mørsvikbotn mye å skryte av, selv om veien på folkemunnet kalles nyveien. Den sto ferdig på midten av 80-tallet. Det skulle man ikke tro. To vogntog som møtes i en av tunnelene har problemer med å passere hverandre. Tunnelene var bygd for 80-tallets transport, ikke for fremtiden. Den fella må vi unngå i iveren etter å realisere de gode ønskene.

Med god planlegging og stor enighet kan dette komme til å gå veien.

God helg!