Minnepark Beisfjord og <br/> fangeleiren ved Øvre Jernvann

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Prosjekt Minnepark Beisfjord har nådd en viktig milepel. Styringsgruppen har fått produsert presentasjonsmateriell som grunnlag for neste trinn som vil være fullfinansiering av hovedprosjektet. Det viktigste produktet er en 12 minutters DVD-film som i konsentrert form forteller historien om Beisfjordleiren samt viser en 3D-modellering av selve leiren og minneparken slik den vil bli. Interesserte kan få se filmen på Krigsminnemuseet.

Verste fangeleir

Narvik er, i nasjonal sammenheng, trolig det viktigste minnested etter 2. verdenskrig. Dette både på grunn av kamphandlingene her våren/forsommeren 1940, men også på grunn av fangehistorien som særlig er knyttet til Beisfjordleiren.

Beisfjordleiren i Narvik var den verste fangeleir i Norge under andre verdenskrig. Leiren hadde en todelt historie:

a) Den Jugoslaviske fangeleiren (serber-leiren) som varte fra 24. juni 1942 til oktober 1942.

b) Den sovjetiske fangeleiren (russerfangene) som kom primo 1943 og varte til krigens slutt.

Historien om ”Serberleiren” er grundig dokumentert i boken ”Beisfjordtragedien”. Fra tyske arkiv kjenner vi alle navn, med alder og hjemsted på de 900 fangene som kom til leiren. Av disse overlevde kun 152 etter fire måneders opphold i Beisfjord og ved Øvre Jernvann.

”Russerfangene” var i antall langt flere. Bare i denne leiren var det til enhver tid ca. 1.200 fanger, og vi anslår at minst 300 mistet livet bare i Beisfjordleiren. Til forskjell fra ”serberleiren” kjenner vi få detaljer og fakta om de mer enn 100.000 sovjetiske krigsfanger som ble holdt fanget i Norge under 2. verdenskrig. På denne bakgrunn tok Fredssenteret i sin tid initiativ til å få dokumentert denne historien og fikk finansiert en doktoravhandling i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Historien om ”Russerfangene i Norge” foreligger nå og kan fås kjøpt i Fredssenteret.

Minnepark i Beisfjord

Fangeleiren i Beisfjord er i dag et lite verdig minnested og formidler og avspeiler ikke omfanget av de dramatiske handlinger som fant sted i vår kommune.

På denne bakgrunn tok Fredssenteret et nytt initiativ i forbindelse med Narviks 100 års jubileum i 2002, og i samarbeid med Krigsminnemuseet engasjerte vi en student ved landskapsarkitekt-linjen ved Høgskolen på Ås for å lage et forprosjekt til en symbolsk minnepark i Beisfjord. Forslaget som Silje Aksnes utarbeidet er blitt meget godt mottatt i lokalsamfunnet, og både bygdeutvalget i Beisfjord og bystyret har i prinsipp sluttet seg til planene.

Forholdet til leiren ved Øvre Jernvann

Fangeleiren ved Øvre Jernvann er en del av historien om Beisfjord-leiren og Beisfjord-tragedien. ”Serberfangene” var her i kun fem uker, fra juli til august 1942. 588 fanger ble sendt opp på fjellet, 346 kom tilbake til Beisfjordleiren med livet i behold.

I vårt prosjekt er det enighet om at hovedminnestedet vil være den internasjonale minneparken i Beisfjord, som selvsagt også vil dekke historien om leiren ved Øvre Jernvann. I tillegg vil utdypende informasjon bli gitt ved Krigsminnemuseet. I forhold til formidlingsoppgaven rettet mot skoleverk og turister er det liten tvil om at Beisfjord og Krigsminnemuseet vil være de viktigste formidlingsstedene.

Samtidig vil Øvre Jernvann være en viktig del av totalprosjektet. Vi tenker oss at området bør ryddes og åpnes med hensyn til vegetasjon som i dag gjør området vanskelig tilgjengelig og uoversiktlig. Det vil i tillegg bli satt opp informasjonstavler som gir besøkende faktainformasjon og skisser av leiren. Og det vil bli gjort henvisninger til minneparken i Beisfjord og Krigsminnemuseet i Narvik sentrum.

Vindmøller

Jeg tar ikke stilling for eller mot vindmøller på Nygårdsfjellet, men reagerer på at leiren ved Øvre Jernvann trekkes inn som et argument mot vindmøller. Jeg er selvsagt enig i at det er viktig å ta vare på de historiske minnesmerker som fangeleirene er en viktig del av. Det arbeid som er beskrevet foran bør med all tydelighet vise at Nordnorsk Fredssenter tar denne oppgaven alvorlig. Samtidig bør vi være realistisk nok til å erkjenne at besøksfrekvensen på minnestedet ved Øvre Jernvann vil være begrenset, og jeg er personlig sterkt tvilende til om eksistensen av vindmøller eller ikke vil ha noen betydning for den opplevelsen eventuelt besøkende vil ha av minnestedet.

Svein Tore Aspelund,

daglig leder Nordnorsk Fredssenter, Narvik

Artikkeltags