Fremover har mange ganger det siste halve året hatt hyggelige oppslag om et næringsliv i vekst, om positive signaler fra Løvebakken til Narvik-regionen. Om havnesjefens arbeid med dobbeltspor på Ofotbanen, om ny malmkai, Hålogalandsbru og offensive utspill fra høyskolen i byen.

Folketallene smiler til oss over førstesiden på Fremover. Vi blir flere narvikinger, gratangsværinger, skånlendinger, salangsværinger, evenesværinger, hamarøyværinger og lavangsværinger. I noen kommuner blir det færre innbyggere. Det er alvorlig, ikke bare for de kommunene det gjelder, men for hele regionen.

Regionens senter

Når småkommunene rundt oss sliter og det blir færre tysfjæringer og bardudøler og tjeldsundværinger, da har det betydning også for regionens senter.

Torsdag var jeg innom nyhotellet i Narvik, der en hektisk innspurt pågår foran den offisielle åpningen i neste uke. Senere på dagen møtte jeg lederne ved sykehuset i Narvik og ble orientert om deres planer. Akkurat nå bygges sykehuset om for 195 millioner kroner for å kunne gi pasientene et tilfredsstillende tilbud, mens vi venter på nysykehuset. Går det som vi ønsker, settes spaden i jorda omtrent samtidig som første bil kjører over den nye brua, trolig i 2018.

Lua på hodet

Den tida er forbi da vi nordlendinger sto med lua i hånda og klager over at søringan fikk alt og vi ingenting. Vinden blåser vår vei, vi må bare makte å håndtere den.

Men, Narvik og distriktskommunene rundt oss har en utfordring andre byer i nord ikke har i like stor grad. Vi er blitt gamle vi som bor her. Fødselsoverskuddet i fjor var kun på 36. Tjue- til førtiåringene, de som føder barn, er andre steder. Blant annet i Bodø, Tromsø og Alta.

Sist lørdag presenterte Fremover resultatet av spørreundersøkelsen jeg på nyåret inviterte dere lesere til å delta i. Samtidig presenterte vi utdrag av en Mfakta-undersøkelse som viser at Fremover har en meget sterk posisjon i lokalmiljøet, med en dekningsprosent godt over gjennomsnittet i konsernet A-pressen. Grunnfjellet av abonnentene våre er de som har lest Fremover i mange år. Lojale kunder vi setter stor pris på. Det er likevel en utfordring at de fra 40 og oppover blir stadig mer overrepresentert, og at snittalderen blant våre lesere er 50,7 år.

Sykehus på hugget

Hvordan skal vi så endre på dette? Hva skal til for at de unge, fruktbare finner Narvik-regionen attraktiv nok til å flytte hit. Hva er det Alta, Bodø og Tromsø har som ikke Narvik kan skaffe seg? Det må vi finne ut av og så må vi gjøre de grepene som skal til for å endre forgubbingen. To hjørnestener i Narvik-samfunnet, sykehuset og det nye hotellet, har gjort noe riktig vi andre kanskje kan lære av. For noen dager siden presenterte Fremover de nye sykehuslederne i Narvik. I løpet av ett år er åtte nye overleger på plass. Sykehusets drift står ikke lengre i fare. Til det nye hotellet er unge mennesker fra regionen kommet hjem for å arbeide. Det er gull for Narvik og gull for distriktskommunene våre. For uten et lokomotiv med gode velferdstilbud, sykehustjenester og interessante butikker, er det heller ikke interessant å bosette seg på landet.

Størst i Nord-Norge

Det som nå skjer på Evenes er av stor betydning for den høyest befolkede regionen i hele Nord-Norge med rundt 120.000 innbyggere; nemlig Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Evenes ønsket å bli hovedbase. Det blir de ikke. Bodø kjempet hardt og innbitt for å beholde sin base. Det får de ikke. I morgen blir det trolig avgjort at hovedbasen legges til Ørland og at Evenes får sin del av kampflybasen. Det betyr 200 - 300 nye arbeidsplasser i regionen vår. Arbeidsplasser attraktive for unge mennesker, som igjen kan bidra til å øke og forynge folketallet. Det trenger vi og det hilser vi velkomment!