Gå til sidens hovedinnhold

Videreføring av Nord-Norgebanen

Artikkelen er over 13 år gammel

I det foreliggende forslag til Nasjonal transportplan er det ikke nevnt noe om Hovedplan for Nord-Norgebanen.

Vi mener dette må være et blindspor når vi sammenholder dette med partiprogrammene til de regjerende partier og Regjeringserklæringen.

Under behandlingen av hovedrapport for Nord-Norgebanen 1993–94 hadde de ulike partier på Stortinget forskjellige komitemerknader.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet forutsetter at jernbaneforlengelsen Narvik–Tromsø blir vurdert å nytt dersom den fremtidige utviklingen i Barentsregionen tilsier et tilstrekkelig trafikkgrunnlag.

Medlemmene fra SV, Sp og KrF understreker at bygging av Nord-Norgebanen er et av de viktigste samferdselsprosjekter for denne landsdelen i vår tid. De ber om igangsetting av en hovedplan.

Alle disse partiene var altså positive, og så allerede da nødvendigheten av en videreføring av banen.

Den framtidige utviklingen i Barentsregionene, som Arbeiderpartiet satte som forutsetning, er langt mer fremskredet enn man den gang kunne tenke seg. Arctic Railway Express kjører nå 28 togsett i uken mellom Narvik og Oslo. Alt dette kunne i dag gått på norske skinner hele turen dersom flertallet på Stortinget hadde fulgt de partiprogrammene de var valgt på og gjort positivt vedtak om banebygging i nord. I denne sammenheng er det viktig å merke seg at daværende leder av Transportøkonomisk institutt og professor i transportøkonomi ved Handelshøgskolen i Gøteborg, Dag Bjørnland, uttalte at saken var mer enn nok utredet. Det var spørsmål om politisk vilje.

Det er lagt fram ei melding om Nordområdesatsing. Den tilsier at det i alle fall er noen tanker i de politiske miljøer om at nordområdene betyr noe for landet. Vi formoder at dette må bety noe mer enn bare konferanser. Infrastruktur i vid forstand er alle enig om er viktig. Det må bety noe mer enn bare litt satsing på enkelte veistrekninger. Vi trenger et miljøvennlig og hurtig transportsystem gjennom landet.

Vårt krav til Nasjonal Transportplan 2010–2019:

Det utarbeides en Hovedplan for Nord-Norgebanen som blir en del av Nasjonal Transportplan 2010–2019.

Første del av planen må være strekningen Narvik–Tromsø, og denne må komme i første tid av planperioden.

Olav Lindrupsen,

leder Tromsøkomiteen av Landsutvalget for Jernbane