Under overskrifta "Arktis er elektrisk" serverer Nordland Arbeiderpartis stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal sine visjoner om den elektriske og bærekraftige framtida i nord. Innlegget bør nomineres til Guinness rekordbok straks der blir innført rekordnoteringer for høytflyvende visjoner uten snev av bakkekontakt. Det er så man må gni seg i øynene og lure på hvordan det i det hele tatt er mulig å lire av seg noe slikt.
"Mange unge er engasjerte i å være med å skape en mer bærekraftig verden. En verden med mindre utslipp der vi tar vare på omgivelsene våre. Hva om Nord-Norge inviterte dem med i en satsning for å skape den mest bærekraftige regionen i Norge, i Europa, i verden?"
Dette forteller om en politikk som er så sjølmotsigende at den blir sin egen verste fiende. Vi skal ta vare på omgivelsene våre, sier Ap-representanten. Ja, det forsøker vi faktisk her i landsdelen etter beste evne. Vi forsøker å forsvare Repparfjorden, Andmyran, Vuonjalrášša, Nasafjell og alle de andre områdene som nå blir rasert gjennom utbygging av gruver og vindkraft. Men motstanden blir høvla ned. Det er ikke lenge før regjeringa må sette inn store politistyrker for å slå ned ungsommene som vil ta vare på omgivelsene og hindre raseringa av Repparfjorden og trolig også flere av disse naturområdene, friluftsområdene og reinbeiteområdene. Under Alta-kampen var det Arbeiderpartiet som sendte store deler av norsk politistyrke for å sikre raseringa av naturen. Alt tyder på at de kan gjenta den kunsten når de kommer tilbake til makta neste år.
"Den mest bærekraftige regionen i Norge, i Europa, i verden?" Det er så vi må holde oss fast for ikke å bli ført avgårde med de luftige visjonene. Det var jo en kjent partifelle som sa at det er typisk nok å være god, men her blir sjølgodheta hennes slått til gagns. Hva er bærekraftig? Det er mye mer enn å slippe ut mindre CO2 og ellers herje videre. Det er at vi ikke forbruker mer enn det som kan fornyes så vi har ressurser å overleve til framtidige generasjoner. Norge har i dag et forbruk som er alt annet enn bærekraftig. Vi forbruker olje, mineraler og andre ressurser uten tanke på at menneskene skal leve på jorda i mange generasjoner til. I Norge raserer vi nå natur i en målestokk og i et tempo som aldri før i historia. Dette er sentralt i Arbeiderpartiets nordområdesatsing på mineralutvinning, vindkraft og oppdrett. Samtidig vil de opprettholde og utvide oljeutvinninga til plattformene står mellom isfjella i nord. Bærekraftig?
Nord-Norge – eller Arktis som vi er en del av – er mulighetenes region.
Jaså? Så vi er den eneste regionen med muligheter? Og de andre, hva er så de? Regioner uten muligheter? Hva består Arbeiderpartiet sine muligheter i? Nettopp i å rasere og industrialisere det som er igjen av intakt natur i landsdelen, og de næringene som lever av denne naturen og høster den på en forsvarlig eller bærekraftig måte.
Stortingsrepresentanten kan fortelle oss at "Det produseres hydrogen flere steder i nord, som i Båtsfjord og Meløy." Det kommer nok som en overraskelse på folk i Båtsfjord, som her får tilskrevet pilotprosjektet for hydrogen under bygging i nabokommunen Berlevåg. I Måløy er man i ferd med å starte opp igjen hydrogenproduksjonen som har ligget nede siden 1973. Det er altså ikke noe spesielt nytt og moderne med dette, det eneste nye er at hydrogenproduksjonen nå skal skje ved vindkraft som blir produsert ved rasering av reinbeiter.
Resten av innlegget er i samme høytflyvende stil og skal ikke kommenteres med annet enn at kilden for elektrifiseringa, vindkrafta, ikke er nevnt med et ord. Her serveres det omelett uten å røpe at egga blir knust. Elektrisitet som oppstår uten bakkekontakt kalles for lyn, men det er tvilsomt om det er lynet som skal temmes og gi grunnlag for verdens mest bærekraftige region. Vi får bare ønske og håpe at det ennå fins politikere med mer bakkekontakt enn dette.

Svein Lund