Det ble i dag klart at Harstad-kontoret til Statoil tilføres 45 nye årsverk i forbindelse med driften av feltet.

- Dette er en gledens dag. Det er hyggelig at Castbergs driftsorganisasjon kommer til Harstad. Hammerfest får helikopter- og forsyningsbase. Det er et godt grunnlag for at våre to byer kan jobbe sammen videre.

Avgjørelsen betyr at Statoil befester rollen Harstad har som senter for drift av aktivitet i Nordområdene, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes til ht.no.

I Finnmark er de ikke like glade: I en pressemelding mandag skriver Finnmark Arbeiderparti at de er «svært skuffet» over at driftsorganisasjonen for Johan Castberg-feltet er lokalisert i Harstad i Troms og ikke i Hammerfest i Finnmark.

- Vår begrunnelse for det er at Johan Castberg-feltet ligger utenfor Finnmarkskysten og Finnmark Arbeiderparti forventer at våre naturressurser skal gi lokal aktivitet i vårt fylke. Det er derfor helt urimelig at ikke driftsorganisasjonen legges til Finnmark, skriver leder Ingalill Olsen for Finnmark Ap.

De skriver videre at «Statoil og resten av lisensen har gjort et beklagelig valg som kan svekke finnmarkingenes oppslutning om utvinning av petroleumsressurser i Barentshavet. Det bør være et tankekors for Statoil og de andre selskapene at Finnmarks største parti ikke er fornøyd med de valg de har gjort.»

Finnmark Ap sier også at de er skuffet over at det ikke er samtidighet i beslutningen om utbytggingen av Johan Castberg og iljeterminal på Veidnes.

- Vi forutsetter at det etableres en oljeterminal på Veidnes i tråd med de løfter som tidligere er gitt til lokalsamfunnet i Nordkapp. Regionrådene i Vest-Finnmark og Øst-Finnmark, samt Finnmark fylkeskommune stiller seg bak dette kravet. Det gjør også Nordnorsk Petroleumsråd. Finnmark Ap krever en avklaring av denne saken nå, skriver Olsen i pressemeldingen.