NRK Nordland melder onsdag morgen at Arbeiderpartiets stortingsgruppe vil konkludere med at kampen om de maritime patruljeflyene er over. Etter det NRK erfarer vil stortingsgruppen onsdag avlyse omkampen som Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og kristelig Folkeparti ba om i et representantforslag til Stortinget like før jul.

Hard intern kamp

I sin tale under 1. mai på Andøya uttalte Fylkesleder i Nordland Ap, Bjørnar Skjæran, at kampen for Andøya ikke er over, og at Nordland Arbeiderparti ville fortsetter kampen for delt løsning mellom Evenes og Andøya.

Fremover er kjent med at både Bjørnar Skjærran, Eirik Sivertsen og fylkesråd Tomas Norvoll har lagt mye prestisje og arbeid i å få overbevist Arbeiderpartiets stortingsgruppe om at vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon er feil.

Koster 7 milliarder kroner mer

I et forsvarsforlik i november 2016 støttet Arbeiderpartiet regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet om blant å flytte de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon fra Andøya til Evenes. De nye flyene skal ankomme Evenes i 2022.

 

Samlet har Forsvarsdepartementet beregnet at utbyggingen av Evenes vil koste 4,2 milliarder kroner.

Forsvarsdepartementet har beregnet at en delt løsning mellom Evenes og Andøya, over en 20-årsperiode, vil koste rundt 7 milliarder kroner mer enn en enebase med kampfly og maritime patruljefly på Evenes.