Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiets nei til mer åpenhet: Går på tilliten løs

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi oppdager uryddige prosesser må vi rydde opp, ikke gjemme oss bort. Arbeiderpartiets nei til mer åpenhet i kommunen svekker omdømmet og tilliten. Det er uakseptabelt.

Fremover avdekket i januar den uryddige prosessen om Futurums forslag til vindkraft i kommuneplanen. Futurum foreslo å sette av seks områder til utbygging av vindkraft i Narvik, uten at aktørene bak forslagene ble kjent. På torsdag innrømmet rådmannen at han hadde satt i gang en anonym innspillsrunde til planen, tilsynelatende uten at politikerne eller selskapene ønsket det. Dette har han nå beklaget i Fremover hvor han nå ser at dette ble galt og også var unødvendig.

Reglene for åpenhet og ryddighet i kommunen og Futurum har vært uklare. Det har denne saken belyst. Når reglene er uklare, må politikerne ta grep for å tydeliggjøre dem. Før forrige ukes kommunestyremøte ble det derfor foreslått regler for mer åpenhet mellom kommunen og Futurum. Forslaget ble sendt ut én uke før møtet. Det er selvsagt at kommunen skal ha åpenhet. At forslaget ble vedtatt burde vært en formalitet. Slik ble det ikke.

Én etter én tok flere politikere fra alle partier fra Rødt til Høyre ordet for å støtte forslaget, men ikke Ap. Ap var tause under hele debatten. Da det skulle vedtas stemte 13 av Arbeiderpartiets representanter, inkludert ordføreren, mot forslaget.

Selv om et stort flertall støttet forslaget, kan én tredjedel av representantene eller ordføreren stoppe kommunestyret fra å fatte vedtak som blir foreslått utenfor den satte sakslisten for det enkelte kommunestyre. Arbeiderpartiet og ordføreren har i praksis vetorett i slike tilfeller. Vedtaket ble derfor stoppet. Hvorfor? Det er det ingen som vet.

Det paradoksale er at ordføreren i samme debatt akkurat hadde svart at det skulle bli mer åpenhet. Men vedtaket som ville gitt mer åpenhet ble stemt ned, helt uten forklaring.

Det er ulogisk, meningsløst og ødeleggende. Som politikere i kommunen må vi sørge for å avklare roller, funksjoner og arbeidsformer slik at våre demokratiske prosesser blir best mulig. Ved å stemme nei til forslaget satte Ap en stopper for dette.

Vi kan ikke slå oss til ro med prosessen slik den nå har endt. Vi vil derfor følge opp dette i kommunestyret. Det er selvsagt mulig å fordele skyld og peke på enkeltpersoner som burde handlet annerledes. Likevel er det politikerne og kommunestyret som har det øverste ansvaret. Vi vil derfor fremme nye forslag om åpenhet i kommunestyret.

Hvis ikke Arbeiderpartiet og ordføreren er beredt til å ta ryddejobben og ansvaret, er det et stort flertall i kommunestyret som står klar. Vi vil ikke nøle med å ta de grepene som trengs. Åpenhet, innbyggernes rett til innsyn og demokratisk kontroll kan ikke bare være fine ord sagt i møter. Det må også håndheves i praksis.

Kommentarer til denne saken