NAV-undersøkelse viser stor optimisme i næringslivet og potensial for mange nye arbeidsplasser i Ofoten

Hadde riktig kompetanse vært tilgjengelig, ville det vært skapt en rekke nye arbeidsplasser i Nordland og Ofoten.