Steinar Sæterdal beskylder Norvoll for maktmisbruk: – I den historien han har fortalt, så er jeg skurken