Ansatte har allerede fått helseplager på menighetshuset. Nå kan det ende med døgnbøter på 10.000 kroner

Narvik kirkelige fellesråd kan bli nødt til å flytte ut av menighetshuset.