Derfor mangler Narvik Hockey på Ironmantesten i Oslo

Narvik Hockey er ikke til stede under dagens Ironmantest på Toppidrettssenteret i Oslo. Her forklarer nestleder Bjørn Tormod Nilsen hvorfor.