Narvik Senterparti vil gjennom en serie debattinnlegg presentere sitt syn på de mest kontroversielle områdene i forslag til arealplan. I dette første innlegget vil vi ta for oss prosessen rundt utsendelse av forslaget til arealplan på høring.

I kommunestyremøtet 11. mai (d.å). stemte Narvik Senterparti mot å utsette høring på arealplan. Tidligere i mars ville Narvik Senterparti utsette prosessen en måned, fordi vi mente det var nødvendig med politisk innflytelse på selve planen. Videre skrev Narvik Senterparti i et debattinnlegg 16. april at det var særdeles nødvendig “å unngå å øke konfliktnivået som fra før er for høyt i Narvik kommune”. Når politikerne vedtar å sende planen ut til høring, er planen politisk forankret. Dette er demokratisk viktig for Narvik Senterparti.

Etter kommunestyremøtet 30.mars, var det mange som gikk ut og kritiserte utsettelsen. LO gikk høyt ut på banen i en artikkel i Fremover 14.april og uttrykte bekymring for arbeidsplasser og velferd. Futurum og næringslivet generelt presset på for at arealplanen nå måtte vedtas. Den som kanskje skrev klarest om at nå var det på tide å få opp farten, var Fremovers redaktør Christian Senning Andersen, i sin artikkel 10.mai. Her hevdes det at planen burde gått ut uten innblanding fra politikernes side. Det må bero på en misforståelse, da redaktøren umulig kan ha gått inn for at politiske planer skal være udemokratiske.

Uansett lytter Narvik Senterparti på viktige innspill. Narvik Senterparti skjønte at det hastet. Etter å ha jobbet beinhardt med planen sammen med mange andre partier, hadde man grunnlag for å sende ut et planforslag som var godt politisk forankret. Hva som skjer natt til 11.mai, er ikke godt å si. Flertallet for å sende ut planen forsvant. Det ble foreslått utsettelse til at det nyvalgte kommunestyret var konstituert. Til Narvik Senterparti sin store overraskelse gikk forslaget om utsettelse gjennom. Hastet det ikke likevel? Hva hadde endret seg siden forrige kommunestyremøte? Det eneste som var forandret var en demokratisk medvirkningsprosess fra de politiske partiene sin side.

Narvik Senterparti mener kommunestyret skulle ha sendt planen ut på høring 11.mai, med endringer som reduserte uro og usikkerhet blant befolkningen. Konfliktnivået ville blitt redusert og man sender ikke signaler om arealer man likevel ikke ville regulert til næring. Samtidig kunne man da unngå behandling av innsigelser på forslag som ikke blir vedtatt. Narvik Senterparti mener dette ville føre til en ryddigere og mer demokratisk prosess enn det som har vært gjennomført til nå.