Narvik Senterparti vil gjennom en serie debattinnlegg presentere sitt syn på de mest kontroversielle områdene i forslag til arealplan. I dette tredje innlegget vil vi ta for oss Taraldsvikjordet, Framneslia, Indre havn, Ankenesstrand, Håkvik havn og masseuttak på Skjomnes.

Taraldsvikjordet og Framneslia

Narvik Senterparti er et parti som verdsetter rekreasjonsområder der generasjoner kan møtes. Dette er avgjørende for bo -og blilyst i alle levende lokalsamfunn i by som i bygd. I dag er Taraldsvikjordet og Framneslia viktige rekreasjonsområder for innbyggerne rundt bykjernen i Narvik. Vi vet at nærhet til natur er viktig for folkehelsen. Derfor er det avgjørende for Narvik Senterparti at man beholder slike områder i en tilstand som gjør at folk kan benytte seg av dem. Grønne lunger er lette å regulere til næring, men nesten umulig å gjenskape etter at man først har bygd dem ut. I forslag til arealplan var det avlagt så store områder av Framneslia at industrigrensen gikk helt opp til Jaklamyra barnehage. Man ville få en situasjon hvor det ble spørsmål om å ødelegge turområdet til barna våre. Ikke greit, sier Narvik Senterparti. Videre har det vært en lang kamp for å beholde Taraldsvikjordet i den forfatning Taraldsvik Vel vil ha det. Senterpartiet er et parti som lytter til lokale folk og hegner om frivillig arbeid. Det er ikke greit å overse folk som bruker timesvis av sin fritid på å legge forholdene til rette for at folk skal ha det bra i nærmiljøet sitt.

Indre havn og sentrum

Lokale bedrifter med lang og stolt historie i byen vår har det vanskelig nok med svingningene i verdensøkonomien. Narvik Senterparti mener at å ivareta eksisterende arbeidsplasser er minst like viktig som å jobbe for å tiltrekke seg nye.

For å virkelig tenke stort og visjonært, kan en forsterkning av indre havn som industriområde være en løsning. Her kan området Framneslia-Vassvik benyttes til å utvikle et nytt sentrum, med hotell, restaurant og boliger. Fordelene er flere - utsikt over fjorden, ingen støy fra eksisterende industri, og muligheter for videreutvikling vil være der. Med en god bybussforbindelse mellom “nytt sentrum”, nåværende sentrum og til nedre fjellheisstasjon, løser vi kanskje også en annen potensiell konfliktsak. Her har vi virkelig muligheten til å åpne byen mot havet slik rådmannen har snakket om flere ganger.

Ankenesstrand, Håkvik havn og masseuttak på Skjomnes

Utfylling av Ankenesstrand og Håkvik har vært foreslått flere ganger i tidligere arealplaner. De som bor i områdene har protestert høylytt. Narvik Senterparti vil referere til det utmerkede debattinnlegget skrevet 19.april 2023 av Øyvind Johnsen på vegne av Håkvik Vel. Narvik Senterparti slutter opp om de betraktningene som gjøres av Øyvind Johnsen. Særlig blir det i nevnte artikkel påpekt at det vil være store økonomiske og tekniske problemer ved utfylling. Videre stiller Narvik Senterparti store spørsmål vedrørende masseuttak ved Skjomnes. Her vil Senterpartiet peke på de store naturinngrepene som ikke lar seg reparere. Er vi villige til å ta denne kostnaden som lokalsamfunn?