Asfaltflakene har ligget lagret langs veien i årevis: – Vi jobber med en løsning

 I 2011 skrev Fremover for første gang om det store lageret med oppgravde eller oppfreste asfaltflak langs E6 på Emmenes.