Åsunn jubler: – Beholder lokal ledelse ved tingretten

I dag får regjeringen beskjed fra stortingsflertallet om at rettskretsene skal bestå. Det betyr at det skal være en stedlig ledelse også for Ofoten tingrett.