– Arbeiderpartiet mener promillegrensa til sjøs bør settes ned til 0,2, slik den er på veien. Vi mener det må være like strenge krav til bruk av alkohol for sjøfarende som det er for sjåfører, sier Åsunn Lyngedal, som representerer Ap i Stortingets næringskomité i en pressemelding.

Forslaget kommer opp i forbindelse med næringskomiteens behandling av sjøsikkerhetsmeldinga.

Hun viser til at flere av de som omkommer på sjøen er påvirket av alkohol.

– Ifølge Redningselskapet var det åtte som var påvirket blant de 21 som omkom i båtrelaterte ulykker i 2018. Dessverre foreslår ikke høyreregjeringen å endre denne grensen, slik blant andre Redningsselskapet har tatt sterkt til orde for, sier Lyngedal.

Dagens promillegrensen på sjøen er 0,8 promille. På veien er den 0,2 promille.

– Til sammenligning er grensa på 0,2 promille i Sverige, mens den i Danmark og Island er på 0,5 promille.

Hun viser til en undersøkelser som viser at et flertall av befolkningen er positiv til å sette ned promillegrensen til sjøs.

– Ifølge en undersøkelse fra Kantar TNS Gallup mener hele 72 prosent av nordmenn at vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien. Jeg mener tiden nå er moden for å gjennomføre dette, slik at vi alle kan ferdes trygt på sjøen, sier Lyngedal.

Les også: