Narvik-fotografen Robin Kristiansen Lund, bedre kjent som bare Robin Lund, er igjen i søkelyset for sin praksis med å straffe tyveri av bilder med fakturaer på flere tusen kroner. Nå har «TV2 hjelper deg» også tatt saken, etter at en taekwondoklubb i Brumunddal fikk et krav på nesten 10.000 kroner for å urettmessig har brukt bilde av en julekule som Robin Lund har fotografert.

Robin Lund har retten på sin side. Å laste ned et bilde du finner på Google eller andre steder på nettet, og så gjenbruke det, er brudd på opphavsretten. Fotografen – enten vedkommende er profesjonell eller privat – eier bildet. Ingen kan gjenbruke det uten tillatelse. Slik er loven, og det er ingen unntak. Opphavsretten står sterkt.

Men når man opplever at et bilde er stjålet, har man noen valg. Man kan kreve sin rett umiddelbart, og sende faktura for urettmessig bruk. Er bildet i tillegg brukt uten at fotografen er kreditert, kan man kreve tredobbelt honorar. Det er én måte man kan velge å gjøre det på.

Men man kan også velge å ta tak i bildetyveriet på andre måter. Man kan for eksempel sende en melding til den som har ansvaret for at bildet er ulovlig publisert, gjøre vedkommende oppmerksom på at det ikke er lov og sette en frist for når bildet må være fjernet. I henvendelsen kan man skrive at dersom bildet ikke er fjernet etter fristen, kan man vente seg en faktura for kjøp av bilde – og i dette tilfellet også krav for illegalt bruk og manglende kreditering.

Stort sett vil det være urutinerte hjemmesideansvarlige som har gjort seg skyldig i bildetyveri, som ville satt pris på og reagert umiddelbart om man fikk en slik beskjed.

En slik fremgangsmåte er selvsagt lite innbringende for fotografen, men hvis målet er å få slutt på bildetyveri, oppnår man det samme. Robin Lund er ikke ute etter å få slutt på bildetyveri eller opplyse folket om hvordan lov om opphavsrett fungerer. Robin Lund er ute etter å tjene penger på folks uvitenhet. Etter flere år med fakturaer til privatpersoner, frivillige organisasjoner og intetanende klubber, er mønsteret helt tydelig. Det hjelper ikke at Lund har retten på sin side. Praksisen er i grenseland. Den er systematisk, på grensen til utspekulert og unødvendig.

Det er ikke mulig å stoppe Lunds praksis, nettopp fordi han har retten på sin side. Praksisen er imidlertid unødvendig ufin. At vi skriver om Lunds praksis, handler ikke om at vi mener det er greit å ta bilder fra nettet. Vi vil at alle skal være klar over at å laste ned et bilde og gjenbruke det uten tillatelse, er ulovlig. For det er det. Men det finnes altså ulike måter å følge det opp på.

Bildebyråsjef i NTB, Joakim Nilsson, sier til TV2 at de ikke forfølger privatpersoner som bruker bilder de ikke har betalt for. Deres fokus er på bedrifter og større organisasjoner. Og sender de krav, krever NTB dessuten det bildet koster – som er 1.540 kroner pluss moms – og et lite honorar for å dekke kostnaden ved å måtte kreve inn honoraret. Uansett langt unna de 10.000 kronene Lund krever for sine bilder.

Fremover publiserer rundt 20.000 bilder i året på fremover.no. Med jevne mellomrom oppdager også vi at bildene våre er blitt brukt på nettsider og i sosiale medier uten tillatelse. Selv om Fremover har rettigheter til å bruke bildene, er det den enkelte journalist selv som fortsatt har opphavsretten til bildene de har tatt. I stort sett alle tilfeller der vi oppdager urettmessig bruk av bildene våre, kontakter vi vedkommende og gjør dem oppmerksom på at dette ikke er lov. Stort sett hver gang får vi en takk tilbake, og stort sett alltid dreier det seg om uvitenhet og god tro. I de tilfellene der bedrifter eller andre medier bruker bildene våre uten lov, sender journalisten et krav – men da er det fordi vi vet at den som har brukt bildet, burde visst at dette ikke var lov.

At du har retten på din side, betyr ikke at du trenger å være ufin. I tilfellene TV2 omtaler, har alle tilbudt seg å betale en andel av kravet – 2.990 kroner – for å få saken ut av verden. Lunds svar har vært å sende saken til Oslo tingrett. Og følgende hilsen: «Det er ikke noe poeng i å kontakte meg flere ganger».

Lund kan kreve honorar for sine bilder, men hans praksis er ødeleggende. Lund bidrar ikke til å hindre bildetyveri. Han bidrar til det motsatte; at det å kreve honorar for åndsverk som er stjålet blir sett på som noe kriminelt – noe som sidestilles med måten kataloghaiene i sin tid holdt på.

Lund er kanskje ikke klar over det selv, men hans praksis ødelegger ikke bare for andre. Lund risikerer også å ødelegge for seg selv.