Anbudene ligger nå offentlig ute i Doffin, og det er Narvik kommune som er oppdragsgiver. Det er tatt forbehold om finansiering i anbudet.

Nye stoler, heis og ventilasjon

Konkurransen er på totalentreprise for levering av nye kinostoler og ombygging av kinolokalene.

Stolene i dagens kino, særlig i Ankeret, bærer preg av tidens tann. Flere av stolene er også ødelagt.

Anbudet innebærer også ny heis.

Varighet av kontrakten er beregnet til seks måneder.

Tidsfrist for å levere tilbud er 18. desember. Anbudet ble lagt ut i november.

Les også:

Tilbudsåpning er 19. desember.

Også ventilasjonsanlegget skal fornyes, og det er lagt ut en egen kontrakt på dette. Dette er en totalentreprise på rehabilitering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegget på Narvik kino.

Jobben skal gjøres i forbindelse med rehabiliteringen av Narvik kino.

Frist for å levere tilbud er 19. desember.

Håper på beslutning i mars

Penger til rehabilitering og nye stoler ligger inne i budsjettet for 2019 som politikerne besluttet torsdag.

Kommunalsjef, Lars Norman Andersen, i Narvik kommune sier de har et håp om å gjøre beslutning om investering i mars neste år.

– Det er avhengig av at tilbudene vi får inn i anbudsrunden er innenfor rammen som er satt, sier han.

Siden fristen for å levere inn anbud ikke har gått ut, vil ikke Norman si noe om hvilket beløp som er satt av til prosjektet.

Målet er å komme i gang med arbeidet så tidlig som mulig i 2019, slik at prosjektet er gjennomført i løpet av neste år.

Kinosjef Renèe Katrin Bjørstad er glad for at politikerne har bevilget penger.

– Vi gleder oss masse til kinoen blir restaurert, sier hun.