Det australske gruveselskapet Kingsrose Mining presenterte i en børsmelding natt til onsdag planer for en mulig stor gruvesatsing i Ballangen.

Det er tre ulike forekomster ved Råna som nå skal undersøkes nærmere. I disse er det funnet til dels store mengder av Nikkel, kobber og til dels kobolt.

Stoppet aksjehandel

I helgen ble Kingsrose Mining tatt av børs og handel med aksjen ble stanset i påvente av melding om en ny satsing. Det er altså Råna i Ballangen i Narvik kommune. Av børsmeldingen fremgår det at Kingsrose Mining har inngått en avtale om å kjøpe prosjektet Råna fra Scandinavian Resource Holdings og Global Energy Metals Corporation.

Dette tar grovt sett utgangspunkt i det området der Nikkel og Olivin drev utvinning av nikkel på slutten av 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.

I børsmeldingen blir det beskrevet som at «Råna-prosjektet har bevist potensial for funn av massiv sulfid Ni-Cu-Co (Nikkel, kobber, kobolt) mineralisering og er i dag underutforsket med hensyn til moderne forekomstmodeller og letemetoder.»

Dette er Kingsrose Mining Ltd

Kingsrose Mining som nå melder om en satsing i Narvik og Ballangen og mulig utvinning av nikkel, kobber og kobolt i det som kan være en av verdens topp 10 forekomster, er et australsk gruveselskap, grunnlagt i 2005.

Selskapet er børsnotert, og børsverdien var før onsdagens melding om satsingen i Narvik og Ballangen verdsatt til 59,64 millioner australske dollar – 410 millioner norske kroner

Kingsrose Mining driver i dag allerede letevirksomhet i Porsanger kommune, samt i Finland.

Kingsrose Mining har nylig skaffet seg et betydelig beløp for sine satsinger, gjennom at selskapet før jul solgte seg ut av gruveprosjektet Way Linggo» i Indonesia for 7 mill USD – ca 70 mill norske kroner.

Utmerket tilgang

I børsmeldingen skriver Kingsrose Mining videre at prosjektet har utmerket tilgang på infrastruktur, nært hovedvei og dypvannskai i Narvik. Tidligere gruvedrift viser at det er «levedyktig å operere i regionen», samt at denne type råstoffutnytting er pekt på i Narviks kommuneplan.

Enkeltprøver fra det aktuelle området i Ballangen har vist store konsentrasjoner av både nikkel og kobber.

I slutten av oktober kunne Fremover fortelle at det var gjort funn av store mengder verdifulle mineraler i Narvik kommune – det kan være blant topp 10 i verden. Det er trolig den samme forekomsten det er snakk om i Kingsrose Minings børsmelding.