Avinor har brutt utslippstillatelsen på Evenes

En utfordrende vinter er én av årsakene til at utslippstillatelsen for kjemikalier til baneavising på Evenes er brutt.