I 2007 ledet nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen en skvadron fra Forsvarets spesialstyrker som skulle pågripe en leder i Taliban, i Tagab-dalen utenfor Kabul i Afghanistan. Ifølge VG pågrep de norske spesialstyrkene feil mann. Ikke en Taliban-leder, men en uskyldig murer.

Operasjonen skal ha vært deler av grunnlaget som førte til at Kristoffersen fikk tildelt Krigskorset med sverd i 2011. VG stiller tildelingen av Krigskorset til Kristoffersen i tvil som en følge av at feil mann skulle være tatt.

Mottok medaljen med stolthet

I en kronikk i Forsvarets Forum skriver forsvarssjefen at han mener VG fremstiller operasjonene i Afghanistan forenklet og unyansert – over 15 år etter den nevnte hendelsen.

– Jeg har aldri lest hvorfor jeg ble innstilt til Krigskorset med sverd. Da jeg mottok det var det med stolthet, både for den jobben jeg hadde lagt ned og på vegne av alle de som gjorde at vi gjennomførte mange vellykkede operasjoner.

I kronikken gir forsvarssjef Eirik Kristoffersen sin beskrivelse av hvordan spesialstyrkene løste oppdraget i Afghanistan.

– Forsvarets spesialkommando var gjennom mange år ute på oppdrag i Afghanistan. Det samme gjelder for vår andre spesialstyrke, Marinejegerkommandoen. Forsvarets spesialkommando høster stor anerkjennelse for måten oppdragene har blitt løst på. Ett av disse oppdragene var å pågripe en Taliban-leder høsten 2007 i Tagab-dalen utenfor Kabul.

Om den aktuelle operasjonen hevder altså VG at feil mann ble tatt.

Uskyldig mann pågrepet

– Jeg var direkte involvert i operasjonen og kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen VG kommer med, svarer forsvarssjefen.

– VG hevder at vi pågrep feil mann. Bakgrunnen for det er blant annet lekkede loggføringer fra et amerikansk hovedkvarter. Et hovedkvarter som ikke var direkte i vår kommandolinje. Jeg er sikker på at vi pågrep den mannen som ble utpekt av etterretningen vi hadde tilgjengelig der og da.

Kristoffersen skriver videre at operasjonen i Tagab-dalen er mye bedre dokumentert og omtalt enn mange andre av spesialstyrkenes operasjoner. Årsaken er at operasjonen skjedde langt inne på det som var et Taliban dominert område, og at operasjonen ble gjennomført uten at et eneste skudd ble løsnet, samt at etterretningsstøtten var helt avgjørende for at operasjonen kunne gjennomføres presist og med en liten styrke.

Om mannen de pågrep, og overleverte til afghanske styresmakter, skriver Kristoffersen:

– Det jeg vet var at han var sammen med andre opprørere, bevæpnet med automatvåpen. Jeg vet ikke nøyaktig når han ble løslatt og jeg vet ikke hva senere undersøkelser og eventuelt etterretningsarbeid sa om mannen vi pågrep. Da vi overleverte han, hadde vi gjort vår del av jobben. Jeg vet heller ikke hvorfor han senere flyttet og hvorfor han til slutt ble drept, hvis opplysningene i VG stemmer.

– Det overrasker meg imidlertid at journalistene i VG synes å legge til grunn at han var uskyldig.