Så ser vi igjen det som er blitt et vanlige oppslag i avisa Fremover. Det sås tvil om ordførers og flertallets vurderingsevne i Gratangen kommunestyre. Fremovers journalist Fritz Hansen ringer kun til ordfører når det er negative saker på gang slik som den mye omtalte fjøssaken i Gratangen. Her bruker man all energi på å sable ned både næringsaktøren Eidar Løvdal, kommunens administrasjon og det politiske flertallets vurderingsevne.

Gratangen formannskap har stilt spørsmål ved saksbehandling og prosessen tilknyttet denne byggesaken på Løvdal og fått flere orienteringer i sakens anledning. Hvor mye lengre skal vi gå? Skal vi ikke ha tillit til egen administrasjon og dokumentasjon i saken? Er det leder av kontrollutvalget Terje Flaaten-Stokkan som skal ta egne avgjørelser eller er det kommunens øverste organ som er tillagt dette?

Les også:

Kontrollutvalgets leder stiller også spørsmål med kommunestyrets vedtak i stedet for å erkjenne og respektere at flertallet har en annen oppfatning og mening enn han selv har. Lederen av kontrollutvalget burde også ha møtt i kommunestyremøtet i stedet for å følge møtet via streamingen på nett, og gitt informasjon direkte i møtet, i stedet for å kommunisere ut via media og på Facebook.

Bakgrunnen for min uttalelse om at vi har hatt et bedre kontrollutvalg tidligere, er nettopp lederen av utvalget Terje Flaaten-Stokkan, som gjennom flere utspill i aviser og på Facebook går til verbalangrep på ordføreren, med ulike anklager og ønske om å trekke seg fordi det stilles spørsmål ved hans habilitet tilknyttet behandlingen av SPIRE-saken i kontrollutvalget. Dette skulle han faktisk ha gjort i det øyeblikk hans ektefelle Linda Flaaten-Stokkan stevnet Gratangen kommune i en sak der det fremmes krav om økonomisk kompensasjon. I stedet for å gjøre det, så bruker han kontrollutvalget som en arena for å behandle og være i befatning med nettopp SPIRE-saken. Hans habilitet er nå til vurdering hos Fylkesmannen i Troms og vi ser frem til resultatet av dette.