Fredag kom det inn to meldinger til politiet om at det var observert bjørn svært nært Sjøvegan sentrum. Observasjonene var gjort ved henholdsvis asylmotakket og St. Hansveien, meldte politiet på Twitter. De ba beboere i området være observante.

Rundt tre timer senere har det blitt søkt med personell og hunder i området, uten at det ble gjort funn, eller oppdaget spor av bjørn.

– Det kan hverken bekreftes eller avkreftes om det er bjørn i området, skriver politiet på Twitter i 16-tida.

Statens naturoppsyn har til NRK avkreftet at det er snakk om bjørn.

Salangen kommune og Statens naturoppsyn håndterer saken videre.