Havarikommisjonen var i dag på befaring på stedet der et malmtog avsporet i Narvik på søndag. De har nå gjort ferdig sine undersøkelser. En rapport vil ligge en del frem i tid, og årsaken til avsporingen er foreløpig ikke klar.

– På generell basis kan jeg si at det vil nok ta litt tid før en rapport ligger klar hos oss. Vårt hovedmandat er å forebygge ulykker og alvorlige hendelser og vi er ikke først og fremst ute etter å finne den skyldige, sier direktør i Havarikommisjonen, William J. Bertheussen.

– Vi samler nå inn informasjon av hendelsesforløpet, og en rapport bli gitt fra oss. Vi har til enhver tid rundt 50 saksbehandlinger så den endelige rapporten kan ligge litt frem i tid, sier Bertheussen.

Søndag kveld åpnet to av de fire sporene der toget avsporet, og noe trafikk kunne starte opp. Bane NOR jobber med å åpne de to siste sporene, og de håper på å ha alle sporene klare igjen i løpet av uka.

– I går kveld fikk vi fjernet 30 vogner som sto på sporet. Dermed har vi fått i gang noe person- og godstransport, men malmtogene har måttet stå i ro, sier områdedirektør i Bane NOR, Thor Brækkan.

Etter at havarikommisjonen var ferdig med undersøkelsene kunne Bane NOR starte ryddingen av spor 3 og 4.

– Nå som havarikommisjonen er ferdig med sitt arbeid vil vi sette i gang med å rydde opp det som blokkerer spor tre og fire. Vi regner med at spor tre kan være åpnet allerede i løpet av natten eller i morgen tidlig, sier Brækkan.

Malmtogene vil kunne gå så fort spor tre er klart, men normal trafikk vil det ikke bli før spor 4 er reparert.

– Vi må få fjernet togene som står på spor fire og reparert togbanen. Det vil nok ikke være klart før litt ut i neste uke, sier Brækkan.