– Avtalespesialisten har ansvar for klinikken

Frode Eilertsen, seksjonsleder i Helse Nord, fastslår at det er den enkelte avtalespesialisten som er ansvarlig for at lovbestemte krav overholdes.