Avviser at det er fire millioner å spare for kommunen

Politikerne fikk opplyst at det er 4,4 millioner som har skilt partene i striden om ny Frydenlundforbindelse da ekspropriasjonssaken ble avgjort. Det bestrides av advokat Egil Malm.