Krise i luftambulansen – Ingen fly på beredskap i Finnmark 2. juledag

Verken flyene i Alta eller i Kirkenes har besetning til å være i beredskap torsdag. Beredskapen har vært elendig de siste dagene også.