– I Ballangen gjør vi vår del av jobben. Vi kommer til å levere fra oss et plussresultat inn i nye Narvik.

Det sier ordfører Per Kristian Arntzen (Sp).

10,5 millioner kroner i pluss

Torsdag avholdt Ballangen kommunestyre sitt siste møte før valget. Blant de sakene som var til behandling var status for økonomien, og Per Kristian Arntzen kunne fornøyd konstatere at det fortsatt er god styring på økonomien, etter at kommunen nylig kunne vinke farvel til statusen som ROBEK-kommune.

Ved utgangen av juli hadde Ballangen et overskudd på 10,5 millioner kroner.

– Mange har æren

– Det er flotte tall, men så må vi ta høyde for at det selvfølgelig kan skje endringer både på kostnads- og inntektssiden i de månedene som gjenstår av året. Jeg føler meg imidlertid svært trygg på at vi kommer til å gjøre opp status for kommunens siste driftsår med positive tall.

– Jeg synes at både politikere, kommunens ansatte og innbyggerne i Ballangen skal ha skryt for dette resultatet. Det er mye vi kunne ha brukt penger på, men vi har holdt igjen, selv om både veier og annen infrastruktur hadde fortjent noen ekstra kroner.

Nye Narvik neste

– Nå får vi sørge for at vi klarer å få økonomien i nye Narvik kommune på så rett kjøl at vi får tatt tak i alle oppgavene som kommer på en skikkelig måte, sier Per Kristian Arntzen