Etter «rydding» i Kolos: - Ønsker bare at datalageret blir bygd

Per Kristian Arntzen, ordfører i Ballangen, sier kommunens eneste ønske er at datasenteret på Ballangsleira blir bygd – uansett hvem som gjennomfører det.