Fylkesrådet vil beholde hurtigbåtruten mellom Kjeldebotn og Evenes. I alle fall inntil videre.

I formiddag legger fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp) fram fylkesrådets forslag til vedtak om nytt samferdselskart for de neste 20-30 årene.

En av rutene som det har stormet rundt, har vært hurtigbåten som har fraktet folk til og fra flyplassen og Kjeldebotn. I utgangspunktet var den foreslått nedlagt, fylkesrådet anbefaler videre drift.

For å få et bedre beslutningsgrunnlag skal både passasjertall og priser under lupen. Følgene av åpningen av Hålogalandsbrua, og en markedstilpasning til den, avgjør hvordan fremtiden for forbindelsen blir.

Det endelige samferdselskartet vedtas av fylkesetinget i oktober.

LES MER: Her parkerer folk fra Narvik for å slippe å betale når de skal til Syden 

LES MER:

LES MER: Mener fylkeskommunens brukerundersøkelse er et makkverk: Laget egen undersøkelse