Klare for fremtiden med friskmeldt økonomi

Av og

Etter en økonomisk krise som har vart over mange år, kan Ballangen kommune nå vise til et overskudd på seks millioner for 2016.