Til neste år er det 100 år siden siste aktivitet i jernmalmfeltet. Spor finner man fortsatt, som stoller, røskninger, tufter etter brakker og en gjengrodd anleggsvei. Oppmøtet var godt lørdag i lett regnvær, da museumsbestyrer Terje Holtet ved Ballangen museum inviterte til vandring med tema fra kommunens rikholdige gruvehistorie.

16 personer møtte i turklær med sekk på ryggen, og fikk kyndig guiding fra Holtet og andre med god kunnskap om gruvedrift og livet i Ballangen i tidligere århundrer. Jakten på jernmalm startet i 1904 etter initiativ fra en beryktet overrettssakfører med sete i Bodø, og ble avsluttet i 1918 da Bjørkåsen Gruber endelig konkluderte med at forekomstene av metall og mineraler ikke var drivverdige.

For turfølget ble det en flott tur, med historiefortelling og hyggelig rast i vakker natur. Stoller, røskninger, tufter og vei viste at det hadde vært lagt ned mye hardt arbeid i området.

Fakta: