Nå behøver ikke de eldre sitte ute og fryse når de røyker

Av

Lions Club har delt ut 50.000 kroner i Ballangen de siste tre årene. Nå har de bygd en utestue for beboerne på Ballangen syke- og aldershjem.