På dette gigantområdet vil Nordkraft ha datasenter

Storsatsing i Balsfjord, og Nordkraft har pekt seg ut tre potensielle områder i Narvik.