Krever millionerstatning etter at snøoverbygget kollapset

Et halvt år etter togulykken er ikke partene enige.