Det har gått ett år siden de første av de nye AW101 redningshelikoptrene ble tatt i bruk, og de nye helikoptrene har ikke bare økt rekkevidde og løftekapasitet. Til Teknisk ukeblad trekkes nemlig et nytt system for å kunne søke opp mobiltelefoner frem som viktig i søk- og redningsarbeidet – og et verktøy som kan redde liv selv når mobiltelefonen er utenfor dekningsområdet.

De norske redningshelikoptrene har nemlig et system som heler «Redstreak Mobile Phone Detection and Location System» (MPDLS).

MPDLS sporer og lokaliserer mobiltelefoner som befinner seg utenfor dekning. Det nye redningshelikopteret fungerer dermed som en flygende basestasjon og kan enten ringe eller sende sms til telefonen, eller finne mobiltelefonens posisjon. Presisjonen for å beregne posisjonen til mobiltelefonen er svært høy, og posisjonen kan videresendes fra helikopteret til redningspersonell på bakken eller på havet.

De nye redningshelioptrene er allerede etablert i beredskap på Sola, Ørland og Banak. De neste basene som får det nye helikopteret er Bodø, Rygge og Florø. Redningshelikopteret AW101 skal være operativ på alle 330 skvadronens seks baser i løpet av sommeren 2023.