Nekter å snu på bankvedtaket til tross for protesten

Bankens beslutning faller ikke i god jord blant alle brukere.