Banken leverer solide tall - til tross for koronaeffekten

Sparebanken Nord-Norge leverer et resultat på 448 millioner før skatt i første kvartal.

DEL

Arbeidsledigheten er lavere i Nord-Norge enn i resten av Norge. Eksportnæringene tjener fortsatt penger, hjulpet av gunstige valutakurser. Det gjør at Nord-Norge er mindre påvirket av koronapandemien enn resten av landet.

Resultatet i første kvartal til Sparebanken Nord-Norge gjenspeiler dette, selv om tallene er påvirket av negative koronaeffekter, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har lagt bak oss noen helt spesielle måneder. Koronapandemien, nedstengingen av samfunnet, permitteringer og konkurser preger oss på alle måter, også resultatmessig. Det gjør også kursfall på verdipapirer, redusert bidrag fra vår eierandel i SpareBank 1 Gruppen og økte tapsavsetninger, sier konsernsjef Liv Ulriksen i pressemeldingen.

Fornøyd med tallene

Et resultat før skatt på 448 millioner, og en egenkapitalavkastning på 11,4 prosent er Ulriksen likevel fornøyd med.

– Vi leverer godt, og som forventet vil jeg si. Veksten innenfor personmarkedet er 5,1 prosent, mens veksten i næringslivsmarkedet er på 9,8 prosent siste år. Veksttallene for første kvartal isolert sett er noe svakere, men det er som forventet i den situasjonen vi står i. Selv om tapene i første kvartal har økt sammenlignet med de siste årene, er de etter forholdene moderate.

Konsernet justerer likevel ned sine vekstanslag for 2020.

– Vi tror fortsatt på vekst året sett under ett. Men vi justerer anslagene litt ned i forhold til det vi tidligere har signalisert.

Banken har levert 12 prosent egenkapitalavkastning over år. Det langsiktige målet om 12 prosent står fast, sier konsernsjefen.

– Men grunnet korona er det ikke gitt at vi klarer å nå dette målet i 2020. Det har selvsagt sammenheng med at vi forventer høyere tap, generelt lavere vekst, lavere verdiskapning og lavere kjøpekraft. Dette vil påvirke alle bankers lønnsomhet. Vi er likevel av den oppfatning at vi skal klare å levere en egenkapitalavkastning på linje med, eller bedre, enn de beste bankene, sier Ulriksen.

Nøkkeltall:

Resultat før skatt: 448 mill. kr. (973)

EK-avkastning: 11,4 % (28,1 %)

Kostnadsprosent: 41,6 % (27,5 %)

Utlånstap: 119 mill. kr. (-17)

Ren kjernekapitaldekning: 16,7 % (14,6 %)

(Sammenlignbare tall for 2019 i parentes. I 2019 var første kvartal preget av engangsgevinster)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken