Skadefellingslaget som jakter på bjørnen som drepte sju sauer i Bardu forrige helg, gjør nå et siste forsøk på å finne synderen.

- Det har vært noen observasjoner som tyder på at bjørnen kan være i området, så vi er seks-sju-åtte personer som skal ut nå i dag, sier leder Tore Helberg i skadefellingslaget.

Det er ikke registrert flere tap av sauer siden innhogget i besetninga til Karl-Oskar Fosshaug, men spor i forbindelse med funn av et gammelt sauekadaver indikerer at bjørnen kan ha vært i området nylig.

- Vi skal ta en runde, så får vi se. Dersom vi ikke finner noe og det ikke oppstår flere tap, så avsluttes skadefellinga etter i dag. Men skulle det oppstå flere tap så fortsetter vi, sier Helberg.