Nordlys: Over 60 sauer ble drept av slagbjørnen i Bardu i sommer, og ei omfattende skadefellingsjakt ble satt i gang. Jakta pågikk i store deler av juni og juli, uten at det ga tellende resultat i form av skutt bjørn.

Nå har landbruksavdelinga i Bardu kommune sendt regning til Fylkesmannen i Troms der man ber om å få refundert utgiftene i forbindelse med forsøket på skadefelling.

Til sammen beløper utgiftene seg til 500.102 kroner.

Brorparten av utgiftene er timelønn og feriepenger. Totalt ble det bevilget penger til 360 jegerdagsverk a 7,5 timer under jakta, viser oppstillinga fra kommunen. Det er også ført opp 50.000 kroner i kjøregodtgjørelse.