Denne uka arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen over hele landet. Stadig flere får demens, og ennå finnes ingen kur.

Med flere som lever lenger, vil også flere få demens. Over 100 000 nordmenn lever med demens i dag og dette tallet vil mer enn doble seg de neste tretti årene. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for mennesker med demens og deres pårørende.

Demens er en sykdom som rammer hele familien. Mange pårørende strekker seg langt for å få hverdagen til å gå rundt, og mange blir selv syke som konsekvens. Det er stort behov for å styrke demensomsorgen, få flere fagfolk på jobb og flere sykehjemsplasser. Men det eneste som kan løse demensutfordringene er at vi finner en kur.

For å bidra til slike kunnskapsgjennombrudd trenger vi en mye større satsing på demensforskning enn det som skjer i dag, både fra det offentlige og andre. I forbindelse med den internasjonale Alzheimerdagen 21. september, arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsen vår årlige bøssinnsamling til Demensaksjonen. Her kan alle bidra i den store dugnaden for å løse demensgåten. Vi har noen sterke fagmiljøer, med Nobelprisvinnere i spissen, men de trenger støtte for å lykkes.

Støtt årets Demensaksjon!