Gå til sidens hovedinnhold

Bærekraftig oppdrett

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Både kommuneplanen for Narvik kommune og den interkommunale kystsoneplanen for Ofoten er rett rundt hjørnet. Kommuneplanen styrer utviklingen av kommunen, og beskriver våre felles ambisjoner og verdier for de neste 12 årene. Den interkommunale kystsoneplanen beskriver hvordan vi ønsker å forvalte våre felles fjordsystemer. Narvik SV mener det er en selvfølge at kommuneplanen må være tuftet på bærekraftig bruk av våre fellesgoder og i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi står i et nasjonalt og internasjonalt grønt skifte. Myndigheter, organisasjoner og næringsliv er enstemmig: Grønn næringslivssatsing er det som vil lønne seg på lang sikt. Det jobbes kreativt, og det jobbes godt med bærekraftige alternativer til dagens fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen er under press, både fra forbrukere, myndighetene og miljøorganisasjonene om å drive mer bærekraftig, både for dyrevelferden, miljøet og selve produktet. Lukkede anlegg er framtiden for oppdrettsnæringen. Det er både markedet, næringen (NHO) og nasjonale myndigheter ved fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) tydelige på.

Vi vet altså at det kommer sterkere miljøkrav. Samtidig er det åpenbart at fôrspill og skit fra oppdrett bør utnyttes til produksjon av grønn bioenergi, som en del av en sirkulær ressursutnyttelse.

Narvik SV mener den tradisjonelle oppdretten i åpne merder med sin forurensning, rømming og luseproblematikk er et blindspor for fjordene våre. Vi har i dag forholdsvis lite oppdrett sammenliknet med andre fjordsystemer, men slik Narvik SV ser det byr dette på et kjempepotensiale for en storstilt satsning på bærekraftig oppdrett. Vi ønsker at Narvik kommune skal vise vei for hva morgendagens oppdrett skal være.

Når vi har valget mellom noen få arbeidsplasser i dag, eller et mangfold av arbeidsplasser innenfor utvikling og bruk av ny oppdrettsteknologi i morgen, er det lett å peke på at kommunen trenger arbeidsplasser nå. Hvis vi har i bakhodet at de konsesjonene som gis i dag gis for alltid, med de miljøkravene som ligger i dagens utdaterte regelverk, er det åpenbart at vi må satse på fremtidens løsninger.

Narvik SV krever sirkulær ressursutnyttelse, vern av natur og artsmangfold, og tilretteleggelse for bolyst, slik at vi til sammen bereder grunnen for en bærekraftig kommune inn i framtiden.

Narvik SV ønsker en levende fjord for barna, for fiskerne og for ettertiden. Vi krever at det stilles krav om lukkede anlegg ved etablering eller endring av oppdrettskonsesjoner.

Kommentarer til denne saken