Barna får ikke besøke de eldre. Da fikk de voksne en idé

Liland barnehage i Evenes er en «livsgledebarnehage». Nå har de funnet en ny måte å spre glede på.