Barnehagen har fått viktig godkjenning

GODKJENT: Anita Grimeland og Ina Bjarkøy Larssen har sammen med øvrig personale arbeidet for godkjenning av Soria Moria studentbarnehage som helsefremmende barnehage.

GODKJENT: Anita Grimeland og Ina Bjarkøy Larssen har sammen med øvrig personale arbeidet for godkjenning av Soria Moria studentbarnehage som helsefremmende barnehage. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Soria Moria studentbarnehage tar helsa på alvor og har jobbet over tid for å bli en godkjent helsefremmende barnehage, som de nå har blitt.

DEL

– Vi har hatt fokus på både fysisk og psykososial helse i mange år. I tillegg får barna servert varmlunsj hver dag. Maten er tilberedt fra bunnen av og leveres fra kantina på Universitetet. Dette sikrer alle barna et fullverdig, variert kosthold i løpet av barnehagedagen, forteller Anita Grimeland, styrer ved Soria Moria studentbarnehage.

Kriteriene for å få en slik godkjenning bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Formålet er at helsefremmende arbeid skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.

– God helse er viktig for barnas utvikling og evne til mestring. Barnehagen er også en viktig arena for god helseutvikling, og derfor er det veldig stas at Soria Moria er godkjent av Nordland fylkeskommune og Narvik kommune som helsefremmende barnehage, sier Anita Grimeland.

De anbefalte kriteriene for å bli en godkjent helsefremmende barnehage er:

  • Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen
  • Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø
  • Alle barna er fysisk aktive i minst 90 minutter hver dag
  • Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges
  • Barnehagen er tobakksfri
  • Barnehagen har fokus på god hygiene
  • Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende
  • Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov
  • Barnas medvirkning vektlegges
  • Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken