Barnehagen har flere feil: – Forhold som er kritiske utbedrer vi selvfølgelig

Etter et besøk fra kommunens helsevern har Bøstrand barnehage fått flere punkter å rette opp.