Barnehagestruktur i Narvik fortsetter som et varmt tema lenge etter saken er påført vedtak, både i leserinnlegg og i sosiale medier.

I sak om barnehagestruktur foreslo Narvik FrP å utsette saken 1 år i første omgang.

Årsaken er sammensatt.

Kommunen fortsetter å vedta økninger i sitt låneopptak, langt forbi det vi anser som fornuftig i forhold til potensielle renteøkninger frem i tid. Prisøkningene vi har sett for industrien siste par årene, der doblinger i pris over ett enkelt år for varer er fasit, gir også videre usikkerhet rundt det faktiske kostnadsbildet kommunen vedtar på seg frem i tid, ved nybygg heller enn vedlikehold.

Det er også stor usikkerhet i forhold til behovet for barnehageplasser frem i tid i kommunen, på siden av fremskrivninger av forhold i fortid.

Som tiltak for tilflytting til kommunen, vil barnehagetilbud nær der barnefamilier ønsker å bo alltid være av vesentlig betydning for den enkelte familie. Kvantitet er heller ikke nødvendigvis ensbetydende med kvalitet. Vektlegger man potensialet i satsinger, arbeidsplasser og tilflytting i Narvik frem i tid, sammenfallende med stort mottak av flyktninger fra krigen som nå pågår i Ukraina, mener vi "sentralisering" av barnehager skjer på uvisst grunnlag og på feil tidspunkt.

Det er selvsagt ikke slik at man skal beholde tilbud uavhengig av om det er grunnlag i elev/barnetall for det, men i støpeskjeen til det fremtidige Narvik, er det et åpent spørsmål om det vi holder på med i regi av flertallet i kommunestyret ref barnehagestruktur og tidligere skolestruktur, tjener bolyst, tilflytting, utvikling og dermed økonomien på sikt, eller det motsatte.

Vi i Narvik FrP heller mot det siste.