Det viser en omfattende kartlegging VG har gjort.

Avisa har fått innsyn i tall fra 333 kommuner. I Nordland er Hamarøy, Steigen og Flakstad verstinger. Der er det ikke foretatt noen tilsyn i 2016.

I Meløy ble det ikke foretatt lovpålagt tilsyn i 71 prosent av hjemmene, i Saltdal i 64 prosent, Bodø 60 prosent og i Fauske i 55 prosent av hjemmene i 2016, ifølge VGs tall.

Det er lovfestet at en uavhengig tilsynsfører skal besøke barnet i fosterhjemmet minimum fire ganger i året.

Steigen kommune hadde tilsynsansvar for ti barn i 2016.

– Vi er klar over ansvaret vi har, og beklager sterkt at vi ikke har klart å oppfylle og dokumentere tilstrekkelig antall besøk hos alle barna. Vi har i tidligere år hatt store avvik, og har klart å styrke tjenesten slik at vi nå har redusert de ulike avvikene vesentlig. Men vi er dessverre fortsatt ikke i mål, sier Tordis Sofie Langseth, rådmann i Steigen, til VG.

Lederen for barnevernstjenesten i Bodø kommune, Arve Rolandsen, er heller ikke fornøyd med situasjonen.

– Vi har en målsetting om at vi skal være à jour i løpet av 2018 med fosterhjemoppfølgning og tilsynsbesøk, opplyser Rolandsen til Avisa Nordland.