Varmtvannsbasseng – en luksus?

Nytt alternativ: Varntvannsbassenget i Alleen har vært stengt i ett år. FFO Narvik mener at ved etablering av nytt helsehus, så må et varmtvannsbasseng være inkludert i planene. Hvis man med et nytt helsehus har ett helhetlig helsetilbud under «samme tak» som målsetting, så vil man ikke kunne oppnå dette uten varmtvannsbasseng, skriver FFO-leder Anita Fjellfoss i dette innlegget.

Nytt alternativ: Varntvannsbassenget i Alleen har vært stengt i ett år. FFO Narvik mener at ved etablering av nytt helsehus, så må et varmtvannsbasseng være inkludert i planene. Hvis man med et nytt helsehus har ett helhetlig helsetilbud under «samme tak» som målsetting, så vil man ikke kunne oppnå dette uten varmtvannsbasseng, skriver FFO-leder Anita Fjellfoss i dette innlegget.

Av
DEL

MeningerÅpent brev til ordfører Rune Edvardsen

Styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Narvik, vil sette behovet for ett varmtvannsbasseng i kommunen vår i fokus. Dette er en viktig sak for våre medlemsorganisasjoner, og for mange av Narviks innbyggere.

Vi inviterte disse aktørene til vårt Kick Off møte 12.juni 2019:

Brukerforum FFO Narvik, SAFO Norges Handikapforbund Narvik v/leder, Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/leder, Alleen borettslag v/ styreleder, Gruppeledere politiske partier Narvik, Narvikregionens Næringsforening v/leder, Gatelangsforeningen Schopping & Schnakking v/leder, Kommunelegen i Narvik, Hverdagsrehabiliteringen i Narvik Kommune. Prosjekt Rehabilitering og Habilitering i Narvik Kommune, UH tjenesten i Narvik Kommune v/Leder og Eldrerådet v/leder,

Møtet var ment å belyse behovet for, den mangfoldige bruken av og alle fordelene ved ett varmtvannsbasseng. På møtet ble det oppfordret til idemyldring slik at vi sammen kan finne en god løsning, og på nytt kunne tilby Narviks innbyggere ett varmtvannsbasseng.

Etter at Alléen varmtvannsbasseng nå har vært stengt ca. 1 år, har innbyggerne i kommunen i realiteten stått uten tilsvarende tilbud. Det må her nevnes at bassengene i Ballangen og Bjerkvik, benyttes som varmtvannsbasseng i forholdvis 1 1/2 og 1 dag i uken. Dette er på langt nær nok hvis man skal dekke behovet hos diverse helsetjenester, samt behovet hos lag og organisasjoner og personer som vil benytte tilbudet privat. Noen lag og organisasjoner har blitt tilbydd å leie timer i barnebassenget på Idrettens Hus som et alternativ. Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette er en lite egnet løsning. Bassenget på Idrettens Hus er også dårlig tilrettelagt for rullestolbrukere. Ett varmtvannsbasseng er dessuten noe helt annet enn et normalt temperert basseng.

Ett varmtvannsbasseng er for mange en helsemessig nødvendighet, og slettes ingen luksus. Varmen i bassenget gjør muskulaturen myk, gir større gjennomblødning til leddene og økte endorfiner. Alt dette bidrar til at bevegelse blir enklere og mindre smertefullt. Varmen gir også økt trygghet hos brukeren. Det er ikke tilfeldig at varmtvannsbasseng er en viktig del av behandlingen på rehabilitering- og opptreningssentre, samt benyttes på de fleste kursteder verden rundt. Trening i varmtvannsbasseng er skånsom, men effektiv, trening for ledd, muskler, lunger og hjertet.

Brukergruppen til ett varmtvannsbasseng er nesten uendelig. Det er like anvendelig for ikke-kronikere som for kronisk syke. Det har en god effekt for de fleste helseplager, og passer for alle aldersgrupper. Man kan benytte bassenget til forebyggende og vedlikeholdende trening, samt i opptrening etter bl.a. lengre sykdomsleie, idrettsskader og hjerneslag. Trening i basseng kan med fordel benyttes både før og etter f.eks. ortopediske operasjoner. For noen pasientgrupper er trening i varmtvannsbasseng eneste fysiske trening de kan benytte seg av. I noen brukergrupper, som f.eks. revmatikere og andre med muskel- og leddplager, vil regelmessig trening i varmtvannsbasseng gi mulighet til å redusere bruk av bl.a. smertestillende medisiner i hverdagen.

Våre seniorinnbyggere kan gjennom forebyggende trening i varmtvannsbasseng, bo lengre hjemme og klare seg lengre uten bistand fra kommunale tjenester. Dette vil gi dem økt livskvalitet og mestringsfølelse, og ikke minst verdighet. Varmtvannsbasseng er også et viktig bidrag til økt livskvalitet og mestringsfølelse for mange av kommunens utviklingshemmede, som ikke har mulighet til å benytte seg av andre treningsformer.

Bedrifter og bedriftshelsetjenesten kan benytte trening i varmtvannsbasseng som ett tiltak for å få enkelte grupper sykemeldte raskere tilbake i jobb. I enkelte tilfeller vil sykemelding kanskje kunne unngås helt. Bedrifter kan dermed spare utgifter til sykepenger, vikarer o.l. Vi har flere idrettslag i kommunen. Skadde idrettsutøvere vil kunne komme raskere tilbake hvis de kan tilbys trening i varmtvannsbasseng, som en del av opptreningen.

Kommunen har, gjennom intensjonene i Samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsloven), ansvar for folkehelsearbeid og rehabilitering. De skal tilrettelegge for egentrening og organisert trening, samt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Kommunen har også ansvar for at funksjonshemmede barn og unge får tilpasset kroppsøving. For noen av disse er varmtvannsbasseng den eneste form for trening de kan delta i.

Narvik kommune har nylig inngått en intensjonsavtale med UNN om bygging av nytt helsehus. Helsehuset skal være «en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste, men blir også en «glidende overgang» mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten», skriver Fremover 6. juni i år. Vi i FFO Narvik mener at ved etablering av nytt helsehus, så må ett varmtvannsbasseng være inkludert i planene. Hvis man med ett nytt helsehus har ett helhetlig helsetilbud under «samme tak» som målsetting, så vil man ikke kunne oppnå dette uten varmtvannsbasseng.

Vi i FFO Narvik, håper behovet for ett varmtvannsbasseng blir tatt på alvor av våre folkevalgte. Mangelen på dette tilbudet har allerede fått konsekvenser for mange syke og funksjonshemmede i kommunen vår, særlig for dem som ikke kan benytte seg av andre tilbud for trening og aktivitet. Konsekvenser som en hverdag med mer smerter, og flere perioder med sykemeldinger og i ytterste konsekvens helt eller delvis uføretrygd. Dette er en situasjon ingen tjener på, og som kommunen burde ta på ytterste alvor.

Kjære Ordfører en investering i ett varmtvannsbasseng er en investering i fremtiden.

Varmtvannsbasseng er ikke en luksus, men en helsemessig nødvendighet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags